×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳

زمان مطالعه: ۹ دقیقه

خواص اسماء الله و فواید آن
به گزارش عترتنا؛ خواص اسماء الله / طریق دعا و طلب حاجت از حق تعالی این است که، شخص پس از آن که حمد و ثناء حق را بجای آورد، انتخاب نماید از اسماء الحسنی آنچه را که مناسب مطلوب و مقصود وی است.

مثلاً اگر مقصود، وسعت روزی باشد، بایستی ذکر او از اسماء الحسنی، الرزّاق، الوّهاب، الجواد، المغنی، المنعم، المعطی، الکریم، الواسع، مسبب الاسباب و المنّان باشد.

و اگر مقصودش آمرزش و توبه است، باید ذکر او التوّاب، الرحمن، الرّحیم، الرؤوف، العطوف، الصبور، الشکور، الغفور، الستّار، الغفّار، المحسن، المجمل، المنعم و المفضل باشد.

و اگر مقصود او انتقام از دشمن است باید ذکر او مثل العزیز، الجبّار، القهّار، المنتقم، و امثال آن باشد.

و اگر مطلوب او علم است ذکر او مثل العالم، الفتّاح، الهادی المرشد، المعزّ، الرافع و مانند آن باشد.(۱)

کسی که در خلوت بعد از ریاضت ۱۰۰۰ مرتبه “الاحد” بگوید، فرشتگان را در اطراف خود مشاهده نماید و چنان می نماید که فرشتگان با وی همراهند.(۲)

خواص برخی از اسماء الله

«الواحد»

“الواحد” برای الفت و انس و عزّت بین اقران و نزدیکان فائده عظیم دارد، عدد مکتوبه اش ۱۹ است.(۳)

«الصمد»

گویند هر که مداومت نماید بر اسم (الصمد) آثار تجلّی صمدانی ظاهر شده و وی را از مرض جوع و گرسنگی خلاص گرداند. عدد مکتوبه اش ۱۳۴ است.(۴)

«الرّحمن الرّحیم»

خاصیت این دو اسم مبارک این است، کسی که عقب هر فریضه ۱۰۰ مرتبه بگوید، لطف الهی شامل حال او گردد.(۵)

گفته اند کسی که هر روز صدبار بگوید الرحیم، برخلق خدا مشفق و مهربان گردد، و اگر به نیت کسی بخواند، آن کس نسبت به وی مشفق و مهربان شود، و اگر به عدد مکتوبه(۶) یا مبسوطه(۷) آن بگوید اثر وی قوی تر باشد.(۸)

«القدّوس»

گفته اند هر که بعد از زوال ۱۷۰ مرتبه (القدوس) بگوید به عدد مکتوبه این نام مبارک، یا ۳۴۹ مرتبه به عدد حروف مبسوطه آن، دل وی پاک می شود و اگر هر روز به این ذکر مداومت نماید صفای تام حاصل می شود.(۹)

«السّلام»

برای شفای هر علتی خواندن این اسم مبارک مجرّب است، بر سر هر بیمار که ۱۰۰مرتبه بخوانند شفا یابد.(۱۰)

و گفته اند خواندن (السَّلام) برای دوستی و سلامتی است و امان است از هر بلایی، و چون به عدد حروف مکتوبه که ۱۳۱ است یا مبسوطه که ۳۹۲ است به نیت کسی هر روز بخواند، اگر برای محبت و الفت باشد اثر قوی حاصل گردد، و اگر به نیت سلامتی از آفات و امراض خواند، زود اثر عافیت و صحت پیدا شود. (۱۱)

«المهیمن»

کسی که ۱۴۵ مرتبه (المهیمن) بگوید، قلب او صفا یابد و بر اسرار و حقایق مطالب اطلاع پیدا نماید. (۱۲)

«العزیز»

کسی که هر روز ۹۴ مرتبه بعد از طلوع فجر نام مقدس “العزیز” را بخواند، کشف می شود بر وی علم کیمیا و سیمیا، و کسی که چهل روز روزی ۴۰ مرتبه بخواند دولت عظیم یابد و محتاج به احدی نگردد.(۱۳)

«الحی»

مداومت نمودن بر این اسم خصوصاً در عقب هر نماز ۱۸ مرتبه، باعث طول عمر و رفع مرگ مفاجات و توسعه معاش می شود و اگر برای چشم درد ۱۹ مرتبه بخواند شفا یابد.(۱۴)

«العلیم»

برای حصول علم و ظاهر و آشکار امور خفیّه، گفتن “العلیم” فایده ی عظیم دارد، و اگر بعد از هر نماز ۱۰ بار بخواند بر مغیّبات اطلاع پیدا نماید. (۱۵)

و گفته اند هر که این اسم را بسیار در دل بگوید صاحب معرفت گردد، و اگر بعد از هر فریضه ۱۵۰ مرتبه به عدد مکتوبه ی آن یا ۲۹۳ مرتبه به عدد مبسوطه ی آن تکرار نماید مقصود بر وجه تمام و بیشتر حاصل شود.(۱۶)

«الباعث»

کسی که در وقت خواب دست بر سینه بمالد و ۱۰۰ بار (الباعث) بگوید، خداوند دل او را به نور معرفت خود زنده گرداند، و برای درست شدن کارها مداومت نمودن بر آن مفید است، عدد مکتوبه اش ۵۷۳ است.(۱۷)

«الفتاح»

کسی که بعد از نماز صبح دست بر سینه نهد و ۷۰ مرتبه یا “فتّاح” بگوید، ظلمت از دل وی برطرف شود و خداوند حجاب را از دل او بردارد، و از برای انجام کارها مداومت بر آن مفید است، عدد مکتوبه اش ۴۸۹ و عدد مبسوطه اش ۶۰۲ است.(۱۸)

«الغفور»

کسی که زیاد بگوید “الغفور”، وسواس از وی برطرف می گردد.(۱۹) و گفته اند هر که هر روز ۱۲۸۶ مرتبه به عدد مکتوبه ی آن یا ۱۳۵۵ مرتبه به عدد مبسوطه ی آن این اسم شریف را بگوید ظلمت و تاریکی از دل او زایل گردد و روشنی و صفا در باطن او پیدا شود.(۲۰)

«المَلِک»

جهت توانگری و دوام ملک و بزرگی و تسلط بر خدم و حشم و مالک شدن املاک و غیره مداومت نمایند بر اسم الملک.(۲۱) و گفته اند هر کس هر روز ۹۰ بار به عدد مکتوبه ی آن بخواند، دل او روشن شود و ضمیر او صاف گردد.(۲۲)

«القریب»

کسی که زیاد بگوید القریب از بدی ایمن می گردد، و به جهت رفع هر غمی بسیار بگوید: «یا قریب و یا مجیب یا سمیع الدعا یا لطیفاً لما یشاء»

از صاحب درّ النظیم نقل می کنند که بعضی از اکابر دین گفته اند که اسم اعظم خداوند این اسم بزرگوار است و خواص وی عظیم است.

صاحب «شمس المعارف» گفته که مداومت بر این اسم شریف به عدد مکتوبه ی وی که ۳۱۲ است یا به عدد مبسوطه ی وی که ۳۹۶ است، موجب فتح باب مکاشفه و اسرار است به شرط این که رعایت آداب و شرایط آن به خوبی کرده باشد، و اگر بعد از هر فریضه به عدد مبسوطه ی آن مواظبت نماید در حصول مقصود، مؤثر و تمام تر باشد.(۲۳)

«النّور»

کسی که “النّور” را ۱۰۰۰ مرتبه بگوید خداوند به ظاهر و باطن او نوری افاضه می فرماید.(۲۴)

به جهت صفاء باطن و اطلاع بر خفیّات مداومت نماید، عدد مکتوبه اش ۲۵۶ است.(۲۵)

«الهادی»

کسی که “الهادی” را زیاد بگوید، خداوند به او معرفت عنایت فرماید.(۲۶)

«الصّبور»

کسی که ۱۰۰۰ مرتبه بگوید (الصّبور)، خدا به او الهام می نماید صبر بر سختیها و بلیّات را.(۲۷)

«الخافض»

کسی که ۷۰ مرتبه بگوید، خدا او را از شر ظالمین حفظ می نماید.(۲۸)

«عالم الغیب»

کسی که بعد از هر نماز ۱۰۰ مرتبه بگوید (عالم الغیب)، امور غیب بر وی مکشوف می گردد. (۲۹)

«الوهّاب»

کسی که در سجده ۱۴ مرتبه بگوید خدای تعالی وی را بی نیاز، و کسی که در آخر شب سرخود را برهنه کرده دست بلند کند و ۱۰۰ مرتبه بگوید، البته فقر او برطرف شود و حاجت او برآورده گردد نافع و مجربست.(۳۰)

«المُذِّل»

کسی که در شب تاریک در حال سجده ۱۰۰۰ مرتبه بگوید: «یا مذل الجبارین و مبیر الظالمین ان فلانا اذلنی فخذلی حقی منه» پس حق خود را می گیرد، و کسی که در سجده ۲۵ مرتبه بگوید: «الهی آمنی من فلان» خدا او را ایمن می گرداند از شرّ او.(۳۱)

«الحفیظ»

کسی که ۹۹۸ مرتبه بگوید (الحفیظ) از هر خوف و هراسی ایمن می گردد ولو در موضع خطرناک برود، و این اسم مبارک امانست از غرق شدن، و گوینده ی آن همیشه محفوظ است و دعای او زود اجابت می گردد.(۳۲)

و ایضاً این اسم برای حفظ مال و بدن و سائر متعلقات از غرق شدن و سوختن و سرقت شدن مال فائده ی عظیم دارد، و گفتن آن به عدد لفظ مکتوبه باعث ایمنی از خوفست اگرچه در نزد شیر راه رود و سریع الاجابه است.(۳۳)

«اللّطیف»

از صاحب دُرّالنظیم نقل می کنند که این اسم از باقی اسماء به آن ممتاز است که قریب النتیجه و سریع الاثر، و برای رفع جمیع دردها و بیماریها و سختیها تأثیر عظیم دارد، و در اوقات بلا و سختی و اندوه، نتایج و فوائد عجیب و قریب از وی به ظهور می رسد، و هر رنج و سختی و مرض و بیم و هراس که عارض شود، به فرج و سرور و امن و امان و اطمینان مبدل می شود به شرط اینکه هر روز به عدد مبسوطه وی که ۱۷۳ است بخواند.(۳۴)

«الودود»

اگر ۱۰۰۰ بخوانند و بدمند بطعامی، و جماعتی که با هم دشمنند از آن طعام بخورند با هم دوست گردند.(۳۵)

«الحلیم»

نوشتن و شستن این اسم و آب آن را به زراعت پاشیدن موجب نمو است، و برای فرو نشستن خشم و وقوف بر اسرار غیب و خاموش شدن آتش خشم و نادانی و پیدا شدن آرامش در دل و حفظ از بلیات، این اسم شریف را مداومت نموده روزی ۱۰۰ بار بخواند، عدد مکتوبه اش ۸۸ است.(۳۶)

«الشّکور»

کسی که چشم او تاریکی می کند ۴۱ بار این اسم را بگوید و به کف دست خود بدمد و دست بر آب نهد و بر چشم مالد شفا یابد.(۳۷)

«الشّافی»

این نام بر هر دوائی، به عدد مکتوبه اش که ۳۹۱ است خوانده شود البته باعث صحت مریض گردد. مداومتش موجب شفای امراض ظاهر و باطن است و باعث آن است که هرگز بیمار نشود، و بر طعامی که بخوانند ضرر نزند و دفع سموم قاتله نماید.(۳۸)

«هو»

جماعتی قائلند که «هو» اسم اعظم الهی است و از حضرت امیرالمؤمنین منقول است فرمودند که یک شب قبل از جنگ بدر حضرت خضر را در خواب دیدم و گفتم به من چیزی تعلیم نما که بر اعداء و دشمنان ظفر یابم، پس گفت بگو:

«یا هُوَ یا هُوَ یا مَن لا یَعلَمُ اِلّا هُوَ اِغفِرلی وَ انصُرنی عَلَی القَومَ الکافِرینَ»

پس برای پیغمبر خواب خود را نقل کردم، فرمود: یا علی خضر اسم اعظم را به تو تعلیم نمود.(۳۹)

«الحسیب»

کسی که هفت هفته هر روز ۷۰ مرتبه «حَسبِیَ اللهُ الحَسیب» بگوید و ابتدا از روز پنجشنبه نماید، کفایت مهم او شود و نجات یابد از چیزی که از آن می ترسد.(۴۰)

و ایضاً گفته اند اگر خواهد عمل قوی شود هر صبح و شام به عدد مکتوبه ی این اسم که ۸۰ است قرائت کند، و اگر قوی تر خواهد به عدد مبسوطه وی که ۱۳۲ است به همان طریق مداومت نماید.(۴۱)

«الوکیل»

کسی که این اسم را ورد خود سازد از غرق شدن و سوختن در امان باشد.(۴۲) و گفته اند در تحصیل مرادات و حاجات و کفایت مهمات اثر عظیم دارد، عدد مکتوبه اش ۶۶ است و عدد مبسوطه ی آن ۱۹۶ است.(۴۳)

«الرّقیب»

مداومت بر این اسم غفلت را از دل زایل کند و به جهت خاطر جمعی خواندنش مفید است، هفت بار بر مال و عیال خوانند از همه ی آفات محفوظ ماند، عدد مکتوبه اش ۳۱۲ است.(۴۴)

«الحیّ القیّوم»

از صاحب “درّ النّظیم” نقل می کنند که نزد بسیاری از علما و عرفا اسم اعظم خدای تعالی این دو اسم بزرگوار است و حدیثی از حضرت رسالت نقل می کند که فرموده: اسم اعظم الهی در این دو آیه است: قوله تعالی «اللهُ لا اِلَهَ اِلّا هُوَ الحَیُّ القَیُّومُ» و از “ابن تمیمی” چنین نقل می کنند که: هرکه چهل روز بر تکرار این دو اسم شریف مداومت نماید، به این طور که هر روز میان نافله و فریضه صبح ۴۰ مرتبه بگوید: «یا حَیُّ یا قَیُّوم یا مَن لا اِلَهَ اِلّا اَنتَ بِرَحمَتِکَ اَستَغیثُ» دل وی را حیاتی حاصل شود که هرگز نمیرد.»(۴۵)

«الاحد-الصّمد»

از صاحب “درّالنظم” نقل می کنند که بعضی از علما بر آنند که اسم اعظم خدای سبحانه این دو اسم است، و مداومت بر تکرار این دو اسم به عدد مکتوبه یا مبسوطه آن، بعد از فرائض پنج گانه، موجب ظهور سرّ توحید و انکشاف تجلّی صمدانی است که از جمله تجلیات کلیه است.(۴۶)

«الحکیم-العلیم»

کسی که مداومت نماید بر ذکر این دو اسم شریف و برای او مهمی باشد، خداوند کشف می گرداند مطلب و مهم او را، و همین خاصیت را دارد، دو اسم شریف «الحفیظ و الحکیم».(۴۷)

«مالک الملک»

اگر کسی این دو اسم مبارک را بسیار بگوید، خداوند او را در عالم بی نیاز می گرداند.(۴۸)

پی نوشت ها :

۱٫ سیر و سلوک بانو امین
۲٫ مصباح کفعمی. جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین
۳٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۴٫ سیر و سلوک بانو امین.
۵٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۶٫ مقصود از حروف مکتوبه، همان حروفی است که نوشته می شود مثل آن که «الله» چهار حرفست یک الف و دو لام و یک هاء و آن به حروف ابجد شصت و شش است.
۷٫ مقصود از حروف مبسوطه آن حروفی است که هر یک به تنهایی تلفظ می گردد. مثل آن که در «الله» الف به سه حرف گفته می شود الف و لام وفاء و هم چنین لام به سه حرف لام و الف و میم و به همین قیاس باقی حروف، و اگر به حروف ابجد حساب شود عدد خیلی زیادتر می شود.
۸٫ سیر و سلوک بانو امین.
۹٫ همان
۱۰٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانوامین.
۱۱٫ سیر و سلوک بانو امین.
۱۲٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۱۳٫ مصباح کفعمی، جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین
۱۴٫ جنات الخلود، سیر و سلوک بانو امین.
۱۵٫ همان.
۱۶٫ سیر و سلوک بانو امین.
۱۷٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۱۸٫ مصباح کفعمی. جنات الخلود، سیر و سلوک بانو امین.
۱۹٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانوامین.
۲۰٫ سیر و سلوک بانو امین.
۲۱٫ جنات الخلود، سیر و سلوک بانو امین.
۲۲٫ سیر و سلوک بانو امین.
۲۳٫ سیر و سلوک بانو امین.
۲۴٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۲۵٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۲۶٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۲۷٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۲۸٫ همان.
۲۹٫ همان.
۳۰٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۳۱٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۳۲٫ همان.
۳۳٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۳۴٫ سیر و سلوک بانو امین.
۳۵٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۳۶٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۳۷٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۳۸٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۳۹٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۴۰ همان.
۴۱٫ سیر و سلوک بانو امین.
۴۲٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۴۳٫ سیر و سلوک بانو امین.
۴۴٫ جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
۴۵٫ سیر و سلوک بانو امین.
۴۶٫ سیر و سلوک بانو امین.
۴۷٫ مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
۴۸٫ همان.

کتاب: خواص و مفاهیم اسماء الله الحسنی
نویسنده: ملاحبیب الله شریف کاشانی
مترجم و شارح: استاد محمد رسول دریایی

منبع : شریف کاشانی، ملاحبیب الله؛ (۱۳۸۳)، خواص و مفاهیم اسماء الله الحُسنی(نامهای زیبای خداوند)، ترجمه ی محمدرسول دریایی، تهران: نشر صائب، چاپ ششم.

*راسخون

پایان پیام/.

شبکه های اجتماعی عترتنا: کانال تلگرام  / کانال ایتا  / کانال سروش  / پیچ اینستاگرام / آپارات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تحریریه عترتنا منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.